Filtr aktywny typu APF-100/*/*

APF-100/* ma zastosowanie w sieciach 3- i 4- przewodowych niskiego napięcia w celu filtracja wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej i symetryzacji prądów. W zależności do wersji urządzenie przeznaczone jest do instalacji w obiektach przemysłowych, komercyjnych (lub użyteczności publicznej itp.)

Filtr aktywny wyższych harmonicznych typu APF-100/* jest kompaktowym urządzeniem energoelektronicznym przeznaczonym do poprawy jakości energii elektrycznej. Urządzenie zapewnia dynamiczną kompensację wyższych harmonicznych powodowanych pracą nieliniowych odbiorników w sieci niskiego napięcia.

Charakterystyka

Dzięki zastosowaniu APF-100/* parametry elektryczne widoczne od strony sieci są znacznie bardziej zbliżone do nieodkształconego przebiegu sinusoidalnego co przekłada się na wiele aspektów technicznych i ekonomicznych i jest korzystne zarówno dla odbiorcy jak i dostawcy energii elektrycznej. Urządzenie oprócz filtracji wyższych harmonicznych, realizuje także dodatkowe funkcje a w szczególności kompensację mocy biernej i symetryzację prądów fazowych wraz z redukcją prądu przewodu neutralnego.

Budowa

Podstawowe dane techniczne