Energetyczne Przekaźniki Pomocnicze REL Power

Przekaźniki REL Power zostały zaprojektowane do pracy na stacjach elektroenergetycznych w obwodach wtórnych pól rozdzielni 110, 220 i 400 kV w układach sterowania i automatyki zabezpieczeniowej.

W skład grupy produktowej REL POWER, wchodzą następujące przekaźniki:

 • pomocnicy wyłączający, mocny: EHR-01/*
 • pomocniczy szybki EQR-01/*
 • pomocniczy pośredniczący EAR-01/*
 • pomocniczy bistabilny EBR-01/*
 • pomocniczy czasowy ETR-01/*
 • pomocniczy sygnalizacyjny ESR-01/*

Charakterystyka

Przekaźnik typu EHR-01/*

Przekaźnik pomocniczy wyłączający (mocny) typu EHR-01/* jest urządzeniem, którego podstawowym zadaniem w obwodach sterowania wyłączników jest ochrona zestyków wyjść dwustanowych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (zabezpieczeń) przed skutkami otwarcia obwodu cewki wyłączającej wyłącznika. EHR-01/* dzięki specjalnej konstrukcji łączy wysoką szybkość działania z dużą obciążalnością styków. Podanie napięcia sterującego na zaciski wejściowe przekaźnika powoduje zmianę pozycji trzech zwiernych zestyków głównych oraz jednego przełącznego zestyku pomocniczego. Wersja EHR-01/3S jest dodatkowo wyposażona we wskaźnik zadziałania. Obecność napięcia na zaciskach wejściowych (sterujących) przekaźnika sygnalizowana jest za pomocą diody LED. Przekaźnik EHR-01/* posiada Certyfikat Instytutu Energetyki.

Przekaźnik typu EBR-01/*

Zadaniem przekaźnika bistabilnego typu EBR-01/* jest powielanie oraz zapamiętywanie sygnałów wejściowych w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Wersja EBR-01/8 przekaźnika wyposażona jest w osiem zestyków przełącznych, zaś wersja EBR-01/4 posiada 3 zestyki przełączne i jeden zwierny. Przekaźnik posiada dwa wejścia sterujące. Podanie napięcia na wejście SET powoduje przełączenie zestyków wykonawczych. Podanie napięcia na wejście RES powoduje powrót zestyków do pierwotnego położenia. Obecność napięcia pobudzenia na cewkach przekaźnika sygnalizowana jest za pomocą dwóch diod LED. Położenie zestyków sygnalizowane jest przez wskaźnik optyczny.

Przekaźnik typu EAR-01/*

Przekaźnik pomocniczy pośredniczący typu EAR-01/* jest urządzeniem stosowanym w obwodach sygnalizacji i automatyki zabezpieczeniowej. Wersja EAR-01/4 przekaźnik wyposażona jest w cztery zestyki przełączne, zaś wersja EAR-01/6 posiada 6 zestyków zwiernych. Podanie napięcia na zaciski zasilające cewkę przekaźnika (13-14) powoduje przełączenie zestyków wykonawczych. Obecność napięcia na zaciskach wejściowych (sterujących) przekaźnika sygnalizowana jest za pomocą diody LED.

Przekaźnik typu EQR-01/*

Przekaźnik pomocniczy szybki typu EQR-01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w obwodach sterowania i automatyki zabezpieczeniowej, w których wymagana jest duża szybkość działania i odpadu. Podanie napięcia na zaciski zasilające cewkę przekaźnika (13-14) powoduje załączenie zestyków wykonawczych w czasie poniżej 5 ms, oraz załączenie diody sygnalizacyjnej. Po odłączeniu napięcia zasilania następuje rozłączenie zestyków w czasie nie dłuższym niż 5 ms.

Przekaźnik typu ETR-01/*

ETR-01/* jest programowalnym przekaźnikiem czasowym. Jego zadaniem jest sterowanie stykami wykonawczymi na podstawie sygnałów wejściowych oraz zdefiniowanego przez użytkownika opóźnienia. Przekaźnik ETR-01/4 wyposażony jest w jeden zestyk zwierny oraz jeden zestyk przełączny (PP) powielające sygnał „START” oraz dwa zestyki przełączne (PW) realizujące funkcję czasową. Praca przekaźnika może w każdym momencie zostać zablokowana poprzez podanie napięcia na wejście „STOP Dwie diody sygnalizują obecność dwóch napięć pobudzenia przekaźników. Dioda DW odpowiada zestykom PW, a dioda DP zestykom PP. Po zaniku napięcia pobudzenia cewki zestyku dioda przechodzi w tryb migania, do momentu skasowania lub zaniku napięcia zasilania.

Przekaźnik typu ESR-01/*

Przekaźnik sygnalizacyjny ESR-01/* jest urządzeniem stosowanym w systemach automatyki. Jego zadaniem jest optyczna sygnalizacja zmian sygnałów sterujących oraz ich powielanie. W zależności od wersji, przekaźnik może sygnalizować pojawienie się lub zanik napięcia sterującego. Sygnalizacja optyczna utrzymywana jest do czasu skasowania przez użytkownika. Informacja o zaniku napięcia sterującego może zostać skasowana dopiero po jego ponownym załączeniu. Skasowanie wskaźnika informującego o pojawieniu się napięcia może nastąpić w dowolnym momencie. Zestyki przekaźnika odwzorowują stan wejść sterujących. Przekaźnik dostępny jest w kilku wersjach w zależności od liczby i konfiguracji zestyków.

Zalety

 • niewielkie gabaryty
 • niewielki pobór mocy
 • wysokie parametry zdolności łączeniowej
 • krótkie czasy zadziałania oraz odpadu
 • stopień ochrony obudowy IP50

Podstawowe dane techniczne

Do pobrania