Dla dostawców

Współpraca z Dostawcami

W spółce Elsta Elektronika Sp. z o.o. SKA obowiązuje procedura zakupowa określająca procedury jakie musza spełnić pracownicy Spółki realizując powierzone im zadania zakupowe. Zamówienia na towary i usługi są realizowane poprzez Dział Zakupów. Elsta Elektronika współpracuje zarówno z dużymi globalnymi korporacjami jak i małymi polskimi firmami. Nasza polityka zakupów opiera się na trzech filarach:

  • Uczciwość – do składania ofert zapraszamy wszystkich Dostawców, którzy są w stanie dostarczyć produkt zgodny z naszymi wymaganiami jakościowymi.
  • Efektywność -w procedurze wyboru bierzemy pod uwagę relację ceny do jakości i funkcjonalności oraz efektywność procesu dostawy.
  • Elastyczność – bierzemy pod uwagę dopasowanie oferty i Dostawcy do zmieniających się warunków rynkowych.

Dokładamy wszelkich starań by uniknąć konfliktu interesów – w procedurze wyboru dostawcy wykazujemy się bezstronnością i obiektywizmem. Wszystkie zamówienia zarówno wysyłane w formie elektronicznej jak i papierowej realizowane są na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu.

Elektroniczna Wymiana Danych

Jesteśmy firmą innowacyjną, stawiająca na nowe rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów. Jeżeli jako Dostawcy posiadacie Państwo system informatyczny, który umożliwia przesyłanie zamówień i wysyłanie faktur w postaci EDI prosimy o kontakt. Wymiana dokumentów w systemie EDI została wymieniona jako w pełni akceptowalna forma elektronicznej wymiany danych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz.1528).

Czym jest EDI ?

EDI to skrót pochodzący od angielskiej nazwy Electronic Data Interchange oznaczający w bezpośrednim tłumaczeniu Elektroniczną Wymianę Danych. EDI to wymiana danych w formatach opisanych międzynarodowymi standardami, między systemami informatycznymi partnerów handlowych, przy minimalnej interwencji człowieka. EDI jest odpowiednikiem papierowego dokumentu handlowego o ustalonej międzynarodowej postaci, który został przystosowany do celów elektronicznej transmisji danych. Nasza firma systemowo generuje zamówienia do Dostawców w formacie EDI oraz otrzymuje np. faktury w tym formacie.

Przesyłanie faktur w formacie PDF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Dostawców umożliwiamy przesyłanie faktur
poprzez e-mail w formacie PDF. Zgoda na otrzymywanie przez nas faktur w formacie PDF
warunkowana jest podpisaniem Porozumienia w Sprawie E-faktur.
Porozumienie takie można pobrać tutaj:

Porozumienie W Sprawie E-faktur 20131010114103 [26.3 KiB]