Współpraca

Firma ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. działa w sektorze profesjonalnej elektroniki przemysłowej, w szczególności przeznaczonej do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Działaność operacyjna firmy skupia się na projektowaniu, produkcji, serwisie i wdrożeniach urządzeń i systemów elektronicznych.

Kadra inżynierska firmy posiada doświadczenie w zakresie opracowywania urządzeń elektronicznych spełniających wymagania Dyrektyw Nowego Podejścia 94/9/WE (ATEX), 2004/108/WE (EMC), 2006/95/WE (LVD) oraz specjalistycznych norm technicznych z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego EN 62061 oraz serii norm EN 61508. Dlatego z uwagi na własny Dział Badawczo-Rozwojowy zachęcamy do współpracy w zakresie opracowywania nowych i specjalistycznych rozwiązań urządzeń i systemów elektronicznych.