Kontakt

ELSTA Elektronika Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Janińska 32
32-020 Wieliczka

Sekretariat: +48 12 350 10 51; +48 12 350 13 50
fax: +48 12 350 13 60
e-mail: office.elektronika@elsta.pl

 

DZIAŁ HANDLOWY
Dział Sprzedaży: +48 12 350 13 47, +48 12 350 10 74
Dział Zakupów: +48 12 350 13 09, +48 12 350 10 76
e-mail: handlowy.elektronika@elsta.pl

 

DZIAŁ SERWISU I WDROŻEŃ (LĘDZINY)
ul. Hołdunowska 7B, 43-143 Lędziny
tel.: +48 12 350 13 27, +48 12 350 13 28
fax: +48 12 350 13 26
e-mail: serwis.ledziny@elsta.pl

 

 

ELSTA-R (ROSJA)

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL
ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.

prospekt Moskiewski 13 A/21
650023 Kemerovo, Rosja
tel.: (+7) 923 604 51 00
e-mail: neznamovk@mail.ru