Zarząd

Marcin Szczurkowski – Prezes Zarządu – doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej, ukończone stacjonarne studia doktoranckie AGH, reprezentant firmy ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. w Komitecie Technicznym nr 64 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem, Komitecie Technicznym nr 104 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. kompatybilności elektromagnetycznej, autor wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach i konferencjach.

Wojciech Gruszecki – Wiceprezes Zarządu – absolwent kierunku Automatyka i Robotyka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Główny specjalista firmy w zakresie sterowania i diagnostyki maszyn górniczych oraz bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne poparte wieloma przeprowadzonymi z sukcesem wdrożeniami na polu elektroniki górniczej oraz automatyki przemysłowej.

Jacek Stankiewicz – Prokurent – właściciel większościowy Firmy. Twórca i założyciel ZUE ELSTA, ELSTA Sp. z o.o. Od momentu powstania Elsta Elektronika pełni rolę nadzorczą i opiniującą dla strategicznych inwestycji Firmy.