Polityka jakości

Polityka jakości firmy ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. wynika z przyjętej strategii rozwoju poprzez oferowanie wyrobów spełniających najwyższe standardy niezawodności i bezpieczeństwa. Bazując na najnowszych technologiach, wysokich kwalifikacjach oraz doświadczeniu personelu, dążymy do uzyskania zadowolenia Klienta, a opracowywanie wysokiej jakości rozwiązań technicznych, sprawny proces produkcji, pełne wsparcie wdrożeniowe oraz profesjonalne zaplecze serwisowe naszej firmy pozwala spełniać ciągle rosnące wymagania Klientów.

Naszą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  1. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem procesów o zasadniczym znaczeniu dla spełniania wymagań Klientów.
  2. Profesjonalną współpracę z Klientami celem jak najlepszego określenia sposobu spełniania ich potrzeb.
  3. Unowocześnianie wyposażenia produkcyjnego, pomiarowego i badawczego oraz współpracę z jednostkami naukowymi, w szczególności w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług.
  4. Śledzenie światowych trendów rozwojowych, wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych do konstrukcji opracowywanych urządzeń.
  5. Pozyskiwanie rzetelnych dostawców i kooperantów oraz ciągłą ich weryfikację.
  6. Systematyczne szkolenie personelu i dążenie do podnoszenia jego kompetencji w celu lepszego spełniania wymagań Klientów i zapewnienia poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy.

W momencie rozpoczęcia działalności operacyjnej w roku 2012 firma ELSTA Elektronika wdrożyła  System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 co zostało potwierdzone pozytywnym wynikiem audytu i uzyskaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością Nr QS/47/II/15 wydanego przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych.

Na potrzeby produkcji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem firma ELSTA Elektronika posiada Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX) i normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 o numerze GIG 15 ATEXQ 091 (wraz z załącznikiem nr 1) wydane przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa. Dodatkowo firma ELSTA Elektronika poddana została procedurom oceny systemu jakości zgodnie z wymaganiami międzynarodowego schematu IECEx, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z Oceny Systemu Zapewnienia Jakością (QAR) nr PL/KDB/QAR14.0001/00.

Powiadomienie O Zapewnieniu Jakości - GIG 15 ATEXQ 091 [692.5 KiB]

Powiadomienie O Zapewnieniu Jakości - GIG 15 ATEXQ 091 Załącznik nr 1 [570.6 KiB]

Sprawozdanie z Oceny Systemu Zapewnienia Jakością (QAR)