Historia

Historia firmy rozpoczęła się w sierpniu 1988 r. kiedy to powstał Zakład Urządzeń Elektrycznych „ELSTA” jako trzyosobowy zakład rzemieślniczy. Początkowo Z.U.E. „ELSTA” prowadziła prace elektromontażowe i kontrolno – pomiarowe urządzeń elektrycznych, a w 1992 roku rozszerzyła swoją działalność o produkcję urządzeń elektroenergetycznych i elektronicznych. Pierwszym seryjnie produkowanym zestawem urządzeń był, oparty o licencję i stałą współpracę z Akademią Górniczo – Hutniczą, układ sterowania napędami dołowych lokomotyw trakcyjnych typu „TUSDELK”. W 1994 roku konstruktorzy ELSTY rozpoczęli prace projektowo – konstrukcyjne nad stworzeniem uniwersalnego systemu sterowania radiowego górniczymi kombajnami ścianowymi. Prototyp systemu został zainstalowany w pierwszym polskim kombajnie ścianowym na napięcie zasilania 6 kV, wykonanym w ramach projektu celowego przez „ZAMET” Tarnowskie Góry. W latach 1996 – 1997 system ten został znacznie rozszerzony i zmodernizowany w ramach realizacji umowy z Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” oraz Komitetem Badań Naukowych. W 1996 roku system sterowania radiowego SSRK-1001 produkcji Z.U.E. „ELSTA” został laureatem konkursu Najwyższa Jakość „MAŁOPOLSKA”. Do dnia dzisiejszego powstało wiele różnych aplikacji systemu. Znalazł on powszechne zastosowanie w polskim i zagranicznym górnictwie podziemnym do sterowania kombajnów ścianowych, kolejek spągowych i innych maszyn górniczych. „ELSTA” przez wszystkie lata od swojego powstania, kontynuowała również prowadzenie prac projektowych i elektromontażowych w zakresie średniego i niskiego napięcia. W 2000 roku siedziba firmy zostaje przeniesiona do własnych obiektów położonych w Wieliczce. Obszerny pawilon biurowy oraz nowoczesna, dobrze wyposażona hala produkcyjna, pozwoliły na rozszerzenie oferty firmy o produkcję urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia i uruchomienie działu automatyki przemysłowej.

Ze względu na dynamiczny rozwój, a co za tym idzie wzrost przychodów, równolegle z Zakładem Urządzeń Elektrycznych „ELSTA”, działającym, jako „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą” powstała w maju 2002r. ELSTA Sp. z o.o. Od stycznia 2004r. ELSTA Sp. z o.o. przejęła większość pracowników Z.U.E. „ELSTA” i w okresie do końca 2011 r. sukcesywnie zastąpiła Z.U.E. „ELSTA”, stając się jedyną kontynuatorką odziedziczonych tradycji. Na początku czerwca 2004 r. ELSTA Sp. z o.o. przeszła pozytywnie audit zewnętrzny przeprowadzony przez TUV NORD, sankcjonując tym samym wprowadzenie w spółce systemu zarządzania jakością, zgodnego z PN-EN ISO 9001. W 2004 roku ELSTA Sp. z o.o. poddana została procedurom oceny systemu jakości na zgodność z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX, norma PN-EN 13980), przeprowadzonym przez Główny Instytut Górnictwa. Wynik pozytywny i otrzymane uprawnienia umożliwiły firmie produkcję seryjną urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wykonanych jako iskrobezpieczne i ognioszczelne. Dodatkowo w roku 2009 ELSTA Sp. z o.o. poddana została procedurom oceny systemu jakości zgodnie w wymaganiami międzynarodowego schematu IECEx co zostało zakończone uzyskaniem pozytywnego certyfikatu systemu jakości.

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. ELSTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  przeniosła część swojego zakładu pracy tj. wszystkich pracowników Pionu Rozwoju i Produkcji Urządzeń Elektronicznych oraz część pracowników Działu Zakupów i Gospodarki Materiałowej wraz z wchodzącymi w jego skład działami, do nowo zawiązanej spółki pod firmą ELSTA ELEKTRONIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.”). Dodatkowo z dniem 1 sierpnia 2012 firma ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Z.U.E. „ELSTA” odpowiedzialną za realizację usług serwisowo-remontowych urządzeń elektroniki górniczej. W konsekwencji opisanych procesów restrukturyzacyjnych firma ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. przejęła cały potencjał badawczo-rozwojowy, produkcyjny oraz serwisowy w zakresie urządzeń elektronicznych przeznaczonych dla górnictwa stając się odpowiednio profilowanym autonomicznym przedsiębiorstwem realizującym pełen zakres działań projektowych, produkcyjnych, serwisowych oraz wdrożeniowych opracowywanych wyrobów przeznaczonych w szczególności na rynek górniczy.

W miesiącu październiku firma ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. przeszła pozytywnie audyty zewnętrzne przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa, sankcjonując tym samym wprowadzenie w spółce systemu zarządzania jakością, zgodnego z PN-EN ISO 9001. W wyniku przeprowadzonych audytów zewnętrznych firma ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. otrzymała również Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości nr: GIG 12 ATEXQ 091 dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX) uprawniając firmę do produkcji seryjnej własnych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych.

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona obecnie przez firmę ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A. ma charakter międzynarodowy. Produkty firmy są sprzedawane z sukcesem na rynkach Europy oraz Azji. W ramach współpracy z naszymi głównymi kontrahentami firma zamierza kontynuować ekspansję na inne rynki w w/w obszarach. Realizacja dodatkowych projektów rozwojowych w powiązaniu z aktualnym portfolio firmy umożliwi wprowadzenie dodatkowych produktów uzupełniających ofertę obecnie prezentowaną przez firmę.