Dane rejestracyjne

ELSTA Elektronika Sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba:

ul. Janińska 32

32-020 Wieliczka

Dane rejestrowe:

KRS: 0000422182, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,

NIP: 683-207-94-81

REGON: 122581910

GIOŚ: E0019578W

Kapitał: 240 000,00 PLN w całości wpłacony

Nr rachunku bankowego:

ALIOR BANK S.A.

73 2490 0005 0000 4530 5832 7002