Modułowy System Sterowania Radiowego i Monitoringu MSR-1000

msr1000

System MSR-1000 jest uniwersalnym zestawem urządzeń służących do realizacji wymagających aplikacji sterowania i monitoringu radiowego maszyn oraz urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Prezentowane rozwiązanie rozszerza dotychczasową ofertę firmy o rozwiązania dedykowane do nietypowych zastosowań, w szczególności dotyczących obsługi maszyn górniczych i systemów wydobywczych.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem systemu MSR-1000 są układy zdalnego ste­rowania maszynami pracującymi w przemyśle wydobywczym. Wśród przykładowych aplikacji takich ukła­dów można wymienić:

• Sterowanie zdalne kombajnami chodnikowymi

• Sterowanie zdalne kombajnami ścianowymi

• Sterowanie zdalne kolejkami podwieszanymi

• Sterowanie zdalne wyłącznikami stycznikowymi

Uniwersalna i modułowa konstrukcja systemu umożliwia stosowanie w  wielu rozwiązaniach, wymagających pracy w trybie ze sterowaniem zdalnym, m.in.:

• samobieżne maszyny transportowe

• wózki i platformy inspekcyjne

• hydrauliczne maszyny transportowe

msr1000_items

Elementy systemu MSR-1000

• Odbiornik modułowy typu RXM-01/* – kompaktowe urządzenie odbiorcze montowane w przestrzeni zagrożonej wybuchem wyposażone w iskrobezpieczny interfejs RS485 lub CAN oraz styki podtrzymania (NOT AUS).

• Urządzenie transmisji danych typu ONTDK-01/* – specjalizowany odbiornik przeznaczony do montażu w przestrzeni zagrożonej wybuchem, wyposażony w interfejs RS485 lub CAN .

• Pilot sterowania radiowego typu PR-2000/* – ręczne urządzenie z dwukierunkową transmisją  radiową, wykorzystywane przez operatora do sterowania maszyną.

• Pilot sterowania radiowego typu PR-3000/*/* – przenośne urządzenie sterujące z dwukierunkową transmisją  radiową, wyposażone w manipulatory drążkowe (joystick) umożliwiające realizację sterowania proporcjonalnego wybranymi elementami maszyny.

• Pilot sterowania radiowego typu EPR-02/* – proste urządzenie sterujące z transmisją jednokierunkową wykorzystywane przez operatora maszyny.

• Separator typu SIK-02/* – uniwersalne urządzenie przeznaczone do oddzielenia galwanicznego obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych.

• Wyposażenie dodatkowe m.in. baterie iskrobezpieczne EBIS-02 i HBIS-2010 oraz urządzenia do ładowania i konserwacji baterii: EUŁB-03 oraz SOB-2000.

Zalety systemu

  1. Możliwość tworzenia rozwiązań sterownia radiowego o unikalnych własnościach funkcjonalnych i aplikacyjnych m.in.:

• sterowanie i monitoring obiektów technologicznych o dużych długościach (np. rurociągów, kołowrotów) bez konieczności stosowania przewodu promieniującego,

• sterowanie radiowe kombajnem ścianowym ze strefy bezpiecznej z za­pewnieniem łączności dwukierunkowej,

• sterowanie radiowe z kilkoma oddalonymi strefami zasięgu transmisji radiowej, niezbędne w przypadku sterowania tamami lub rozjazdami.

  1. Możliwość zwiększenia zasięgu radiowego w stosunku do klasycznych sys­temów sterowania.
  2. Możliwość dobrania prostych i tanich systemów z transmisją jednokie­runkową, a także bardziej zaawansowanych systemów sterowania wyma­gających transmisji dwukierunkowej.
  3. Wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Wybrane zestawy urządzeń systemu MSR-1000 pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokich poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa do poziomu SIL 2.

Podsumowanie

Urządzenia systemu MSR-1000 posiadają certyfikaty badania typu WE zgodnie z wymaganiami Dyrekty­wy 94/9/WE (ATEX) oraz certyfikaty zgodności IECEx (wybrane urządzenia). Wybrane konfiguracje urządzeń systemu MSR-1000 są z powodzeniem wykorzystywane w funkcjach bezpieczeństwa o poziomie SIL 2.