Komputer dołowy typu KOM-01/*

Przeznaczenie

Komputer dołowy z racji swojej budowy przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Rozróżnia się dwa wykonania komputera dołowego w zależności od wymagań stawianych tego typu urządzeniom w miejscu ich instalacji. Komputer w wykonaniu KOM-01/* jest przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, natomiast komputer w wykonaniu KOM-01/*/NA jest przeznaczony do pracy w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu (stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) lub zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Duży wyświetlacz LCD oraz liczne interfejsy komunikacyjne, przewodowe i bezprzewodowe, umożliwiają wykorzystanie komputera w szeroko rozumianych systemach monitoringu, sterowania i archiwizacji danych. Po wyposażeniu komputera w czytnik kodów 1D/2D może być również wykorzystywany w aplikacjach do gospodarki materiałowej.

Charakterystyka

Komputer dołowy wyposażony jest w 19” monitor LCD o rozdzielczości SXGA. Płyta główna komputera przystosowana jest do obsługi 1 lub 2 rdzeniowych procesorów Intel Atom oraz może obsłużyć max. 2GB pamięci RAM. Komputer wyposażony jest w zewnętrzną klawiaturę z optycznym trackballem. Zabudowane interfejsy bezprzewodowe Wi-Fi oraz Bluetooth, umożliwiają komunikację z urządzeniami mobilnymi pracującymi w pobliżu komputera. Różnorodność interfejsów przewodowych 4 x RS485, modem analogowy, 2 x ETHERNET 100Base-Fx umożliwia współpracę komputera z różnymi systemami.

KLASYFIKACJA:

W ramach każdego z wykonań komputera dołowego rozróżnia się kilka wersji, różniących się liczbą i typem zabudowanych konwerterów/separatorów dla interfejsów komunikacyjnych. Dodatkowo komputer może być przystosowany do jednego z trzech napięć zasilających – 42V lub 133V lub 230V AC. Szczegółowy sposób kodowania poszczególnych wersji wykonania komputera znajduje się w instrukcji obsługi.

Komputer w wykonaniu KOM-01/* - jest przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Komputer w wykonaniu KOM-01/*/NA - jest przeznaczony do pracy w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu (stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) lub zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Budowa

W komorze głównej komputera dołowego na stalowej płycie montażowej zabudowane są poszczególne elementy składowe tj. zasilacz sieciowy, płyta główna z kartą CF lub dyskiem SSD oraz w zależności od wersji wykonania, odpowiednia ilość i typ konwerterów/separatorów dla interfejsów komunikacyjnych. Monitor LCD przykręcony jest do pokrywy obudowy wyposażonej w szklany wziernik. W komorze przyłączeniowej wyposażonej w odpowiednie wpusty w zależności od wykonania komputera, zabudowano listwę z zaciskami obwodu zasilania, wyłącznik zasilania oraz transformator wejściowy. W przypadku wyposażenia komputera w czytnik kodów 1D/2D, na bocznej ściance komory jest zabudowywany dodatkowy wziernik. W drugiej komorze przyłączeniowej wyposażonej w dławnice kablowe, zabudowana jest listwa z zaciskami obwodów poszczególnych interfejsów komunikacyjnych oraz adaptery światłowodowe. Do bocznej ścianki obudowy komputera przymocowana jest tabliczka znamionowa.

Podstawowe dane techniczne

1.Znamionowe napięcie zasilania Un    42/133/230V AC @ 50-60Hz

2.Pobór mocy:    max. 100VA

3.Parametry funkcjonalne:
- monitor:   LCD 19” o rozdzielczości SXGA
- procesor:   architektura x86, 1 - 2 rdzeniowy
- pamięć:   RAM do 2GB,  karta CF lub dysk SSD
- urządzenia peryferyjne:   klawiatura z trackballem optycznym

4.Interfejsy komunikacyjne (w zależności od wersji wykonania):
- przewodowe:   2 x PS/2, 4 x RS485, modem analogowy, 2 x ETHERNET 100Base-Fx
- bezprzewodowe:   Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.0/3.0    

5.Grupa, kategoria, rodzaj budowy przeciwwybuchowej
(nie dotyczy wykonania (KOM-01/*/NA))
I M2(M1)  Ex d ia ib [ia Ma]  I Mb
I M2(M1)  Ex d ia ib [ia Ma] [op is Ma]  I Mb

6.Stopień ochrony obudowy:
- dla wykonania KOM-01/*           IP 65 / IP 54
- dla wykonania KOM-01/*/NA     IP 65

7. Temperatura otoczenia podczas pracy       0°C ÷ +40°C

8. Wymiary gabarytowe:             664 x 540 x 217mm

9. Masa:
- dla wykonania KOM-01/*            ok. 100kg
- dla wykonania KOM-01/*/NA       ok. 55kg

Komputer dołowy spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z  dnia  28  czerwca  2002  roku  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855)

Certyfikaty

 

KOMAG 14ATEX0091X z dnia 09.04.2014 wydany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Nr 1456)
(nie dotyczy wykonania (KOM-01/*/NA))

Galeria

DSC_1806a
DSC_1791a
kom-01
kom
kom_
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Do pobrania


Karta katalogowa:

KOM-01 KAT PL [396.6 KiB]

  Deklaracja zgodności:

KOM-01 DZ PL [753.3 KiB]

KOM-01/NA DZ PL [728.5 KiB]

Certyfikaty:

KOM-01 ATEX PL [1.7 MiB]