Blokujące zabezpieczenie upływowe typu BZU-01/*/*

Przeznaczenie

Urządzenie typu BZU-01/*/* jest blokującym zabezpieczeniem upływowym. Jego zadaniem jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typu IT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu. Urządzenie jest przeznaczone do zamontowania w rozdzielnicach niskiego napięcia w sieciach trójfazowych i jednofazowych napięcia przemiennego.

Charakterystyka

Działanie zabezpieczenia BZU-01/*/* polega na pomiarze prądu jaki popłynie pomiędzy monitorowaną siecią, a przewodem ochronnym poprzez izolację po podaniu przez układ pomiarowy napięcia. Obwód wykonawczy układu steruje możliwością załączenia stycznika i podaniem napięcia na chroniony fragment sieci. Podczas gdy stycznik jest rozłączony prowadzony jest ciągły pomiar rezystancji izolacji pomiędzy liniami sieci, a uziemieniem. W przypadku gdy wartość tej rezystancji jest wyższa od wartości progowej, zabezpieczenie zezwala na załączenie stycznika zwierając odpowiedni przekaźnik. Analogicznie gdy rezystancja izolacji jest poniżej wartości progowej, zabezpieczenie nie dopuszcza do załączenia stycznika. W przypadku gdy zabezpieczenie zadziała blokując załączenie, uszkodzenie izolacji jest sygnalizowane za pomocą diody oraz sygnalizatora zewnętrznego. W zależności od wersji urządzenia BZU-01/*/* samoczynnie załącza przekaźnik w momencie powrotu wartości rezystancji powyżej wartości progowej lub po dodatkowym zwarciu przełącznika „Potwierdzenie Alarmu”. BZU-01/*/* w wersji z interfejsem RS-485 pozwala na przesyłanie do sterownika / koncentratora informacji o statusie urządzenia oraz wartości pomiarów rezystancji izolacji w stanie beznapięciowym. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o złym stanie izolacji jeszcze przed załączeniem sieci. BZU-01/*/* posiada funkcje samokontroli w oparciu o auto-test wykonywany po podaniu zasilania do urządzenia oraz wewnętrzną diagnostykę.

Budowa

Zabezpieczenie upływowe typu BZU-01/*/* składa się z dwóch głównych modułów zamkniętych wewnątrz obudowy montowanej na szynie DIN TS‑35. BZU-01/*/* jest wyposażone w dwa 12-pinowe złącza służące do podłączenia obwodów takich jak: sieć monitorowana, zasilanie urządzenia, obwód wykonawczy, interfejs komunikacyjny. Schemat blokowy podłączenia poniżej.

BZU schemat blokowy podlaczenia

Podstawowe dane techniczne

Parametry obwodu zasilania (zaciski 18-19):

Napięcie znamionowe zasilania Un:    12V-36VAC 50 Hz lub 12V-50V DC ±10%

Maksymalny prąd zasilania Imax     200mA

 

Parametry obwodu wejściowego kontrolowanej sieci (zaciski 1, 3, 5):

Zakres napięć kontrolowanego odcinka sieci    24V-700V AC

 

Pozostałe dane:

Stopień ochrony obudowy:    IP20

Napięcie pomiarowe:    9V

Maksymalny prąd pomiarowy:    5mA

Znamionowa obciążalność wyjść przekaźnikowych obwodu wykonawczego:    8A/250VAC

Tolerancja rezystancji zadziałania:    20%

Maksymalny przekrój przewodów:    2,5mm2

Temperatura otoczenia podczas pracy:    0ºC ÷ 60ºC

Temperatura przechowywania:    0ºC ÷ 80ºC

Wymiary:    75x45x124mm

Masa:    ok. 0,2 kg

Montaż na szynie według normy:    EN 60715/IEC 60715

Komunikacja:    RS-485, Modbus RTU (opcja)

 

Uwaga:

W przypadku konieczności zmiany parametrów portu komunikacyjnego RS-485 w BZU-01/*/* możliwe jest zastosowanie dedykowanej aplikacji BZU Configurator, dostępnej [wpfilebase tag=fileurl id=391 linktext="do pobrania" /] bezpośrednio z naszej strony www.