Sterowanie radiowe

System radiowego sterowania rozjazdami typu SRSR

Podstawowym zastosowaniem systemu SRSR jest sterowanie rozjazdami, umożliwiające ustawienie położenia zwrotnicy zgodnie z żądanym kierunkiem jazdy transportu. Sterowanie może odbywać się zdalnie lub lokalnie.

System Sterowania Radiowego SSRK-2000

System SSRK-2000 jest uniwersalnym, kompletnym zestawem urządzeń służących do zdalnego sterowania maszynami górniczymi.

System Sterowania Radiowego ESSRK-1001

System Sterowania Radiowego Maszynami Górniczymi ESSRK-1001 to grupa urządzeń służących do zdalnego sterowania maszynami górniczymi.

Modułowy System Sterowania Radiowego i Monitoringu MSR-1000

System MSR-1000 jest uniwersalnym zestawem urządzeń służących do realizacji wymagających aplikacji sterowania i monitoringu radiowego.