Rozwiązania

Sterowanie przełączaniem zasilań w sieci niskiego napięcia za pomocą automatu ATS-PF/*
Rozproszony układ automatycznego załączania rezerwy w dla instalacji NN w budownictwie, przemyśle i energetyce Układ obsługuje 2-, 3- i 4-ro włącznikowe topologie sieci pierwotnych.
Zdalny odczyt rezystancji izolacji z blokujących zabezpieczeń upływowych
Zaawansowane, bardzo praktyczne i jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie zabezpieczeniowe i pomiarowe dla górniczych sieci elektrycznych IT.
Uniwersalny system sterowania maszynami spalinowymi USSMS
System diagnostyki i sterowania znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju maszynach spalinowych (kolejki podwieszane, kolejki spągowe, lokomotywy) największych polskich producentów.
System sterowania maszyn górniczych z napędem spalinowym SSMS
Mikroprocesorowe systemy sterowania maszynami górniczymi z napędem spalinowym – SSMS stanowią kompleksowe rozwiązanie sterowania.
Uniwersalny system logistyki materiałowej w zakładach górniczych
Jest to kompleksowa odpowiedź na oczekiwania, które wymagają narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie eksploatacją, serwisem i zarządzaniem środkami trwałymi w zakładzie górniczym.
Nowoczesny system identyfikacji elementów maszyn górniczych RFID
System identyfikacji oparty o technologię RFID stanowiący rozwiązanie z powodzeniem zastępujące tradycyjne metody identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej.
Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/1/*
Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/1/*/*/* dostarcza napięcie zasilania o wartości znamionowej 12 V oraz występuje w kilku odmianach różniących się wyjściowym prądem znamionowym (w zakresie od 1,2 A do 1,95 A), liczbą wpustów kablowych oraz ich rozmieszczeniem.
Rufus 3G
Zastosowanie systemu elektrohydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną RUFUS 3G pozwala na zautomatyzowanie sterowania obudową w zakresie wybranym przez użytkownika.
System radiowego sterowania rozjazdami typu SRSR
Podstawowym zastosowaniem systemu SRSR jest sterowanie rozjazdami, umożliwiające ustawienie położenia zwrotnicy zgodnie z żądanym kierunkiem jazdy transportu. Sterowanie może odbywać się zdalnie lub lokalnie.
System Sterowania Radiowego SSRK-2000
System SSRK-2000 jest uniwersalnym, kompletnym zestawem urządzeń służących do zdalnego sterowania maszynami górniczymi.
System Sterowania Radiowego ESSRK-1001
System Sterowania Radiowego Maszynami Górniczymi ESSRK-1001 to grupa urządzeń służących do zdalnego sterowania maszynami górniczymi.
Modułowy System Sterowania Radiowego i Monitoringu MSR-1000
System MSR-1000 jest uniwersalnym zestawem urządzeń służących do realizacji wymagających aplikacji sterowania i monitoringu radiowego.
System radiowego sterowania zwrotnicami typu SRSR
Automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie, mająca wpływ na ekonomię i bezpieczeństwo, związana jest z rozwojem systemów radiowej komunikacji działających w wyrobiskach kopalnianych oraz z doskonaleniem pracy kolejek podziemnych. Specyfika pracy w tak trudnych warunkach oraz względy bezpieczeństwa wymagają niezawodnego przepływu...