Urządzenia wspomagające pracę kombajnów ścianowych

Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-02

Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-02 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z iskrobezpiecznym panelem sterowniczym typu IPS-01.

Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-01

Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-01 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z iskrobezpiecznym panelem sterowniczym, któremu dostarcza zasilania.

Układ wykonawczy iskrobezpieczny typu UWI-01

Moduł UWI-01 jest urządzeniem wykonawczym realizującym funkcje wyjść stykowych dla nadrzędnej jednostki sterującej i może być stosowany w obwodach sterowania urządzeń oraz maszyn górniczych.

Karta sterowania zaworem proporcjonalnym typu KSZP-01

Karta przeznaczona jest do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami proporcjonalnymi, jedno lub dwu-cewkowymi, stosowanymi w obwodach sterowania urządzeń.

Iskrobezpieczny sterownik komunikacyjno – pomiarowy typu ISKP-01

Przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami iskrobezpiecznymi i może być stosowany w obwodach sterowania urządzeń i maszyn górniczych.

Zabezpieczenie silników ECM-03

Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe silników ECM-03 służy do ochrony silników urządzeń elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć.

Zabezpieczenie silników ECM-02

Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe silników typu ECM-02 służy do ochrony silników urządzeń elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć.

Iskrobezpieczny panel sterowniczy IPS-03/FT

Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-03/FT służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Panel przeznaczony jest do komunikacji ze sterownikiem maszyny, z którym komunikuje się za pomocą magistrali CAN FT.

Iskrobezpieczny panel sterowniczy IPS-01

Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-01 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Panel przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem wykonawczym sterowania typu UWS-01.