Uniwersalne urządzenia diagnostyki i sterowania maszynami USSMS

Skrzynka rozgałęźna typu SR-03/*/*

Skrzynka rozgałęźna typu SR-03/*/* służy do łączenia i rozgałęziania obwodów iskrobezpiecznych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I).

Moduł sprzęgający maszyny spalinowe typu MSMS-01

Moduł sprzęgający maszyny spalinowe typu MSMS-01 przeznaczony jest do łączenia elektrycznego i funkcjonalnego dwóch maszyn pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I).

Kaseta sterownicza typu KS-01/*/*

Kaseta sterownicza typu KS-01/*/* jest urządzeniem prostym przeznaczonym do pracy w obwodach iskrobezpiecznych występujących w zakładach górniczych, zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (grupa I).

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki ZUSD-01 i ZUSD-01/U

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01 oraz ZUSD-01/U przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki ZUSD-03/*

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-03/* przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki ZUSD-02/*

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-02/* przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Wyświetlacz LED maszynisty WLM-01

Wyświetlacz LED maszynisty typu WLM-01 służy do wyświetlania stanów pracy, alarmów, ostrzeżeń oraz parametrów takich jak prędkość, ciśnienie, obroty, temperatura itp. maszyn z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.

Pulpit sterowniczy maszynisty PSM-01/*

Pulpit sterowniczy maszynisty typu PSM-01/* służy do sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Monitor stanu pracy maszyny MSPM-04

Monitor typu MSPM-04 służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej podczas jej pracy oraz do wyświetlania historii zdarzeń (awarii, ostrzeżeń itp.) po wyłączeniu maszyny.

Monitor stanu pracy maszyny MSPM-01

Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-01 służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej oraz ostrzeżeń podczas jej pracy. Po wyłączeniu maszyny monitor służy do wyświetlania historii zdarzeń (awarii).

Manipulator sterowniczy MP-01 i MP-01/*

Manipulator sterowniczy typu MP-01 przeznaczony jest do zadawania prędkości napędu oraz realizacji niektórych funkcji sterowania maszyną.

Koncentrator sygnałów obiektowych KSO-03/*

Koncentratory sygnałów obiektowych typu KSO-03/* przeznaczone są do zbierania sygnałów z czujników analogowych bądź stykowych i przesyłania ich linią transmisyjną typu CAN do innych urządzeń.

Koncentrator sygnałów obiektowych KSO-01/*

Koncentratory sygnałów obiektowych typu KSO-01/* przeznaczone są do zbierania sygnałów z czujników analogowych bądź stykowych i przesyłania ich linią transmisyjną typu CAN do innych bloków.

Czujnik temperatury CZT-03

Czujnik temperatury typu CZT-03 przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.

Czujnik temperatury CZT-02

Czujnik temperatury typu CZT-02 przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.

Czujnik temperatury CZT-01 i CZT-01/*

Czujnik temperatury typu CZT-01 przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.