System sterowania maszyn górniczych z napędem spalinowym SSMS

Zasilacz typu EZMS-01

Zasilacz dostarcza pięciu napięć iskrobezpiecznych. Zawiera dodatkowe układy zabezpieczające i kontrolne. Wyposażony został również w rozbudowany system diagnostyczny. Dzięki modułowej budowie zapewnia szybkie diagnozowanie i usuwanie jakichkolwiek usterek.

Czujnik temperatury typu ERTS-1000

Czujnik temperatury typu ERTS-1000 znajduje zastosowanie do pomiaru temperatury powierzchni oraz mediów w postaci cieczy, par i gazów zarówno nie agresywnych jaki agresywnych w zakresie -40°C ÷ +150°C.

Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01

Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem należących do I grupy wybuchowości.

Klawiatura typu EKMS-01

Klawiatura przewidziana jest do współpracy z wyświetlaczem typu EWMS-01 produkcji Elsta Elektronika, ale może także współpracować z innymi urządzeniami wymagającymi ręcznego sterowania, Służy do manualnego sterowania maszynami z napędem spalinowym stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Wyświetlacz typu EWMS-01

Wyświetlacz typu EWMS-01 jest elementem wchodzącym w skład układu do sterowania i diagnostyki maszyn górniczych z napędem spalinowym. Wyświetlacz przewidziany jest do współpracy z klawiaturą typu EKMS-01 oraz sterownikiem typu ECMS-01 produkcji Elsta Wieliczka.

Sterownik ECMS-01

Sterownik maszyny spalinowej realizuje wszystkie funkcje sterownicze i diagnostyczne napędu oraz bieżącą kontrolę parametrów jazdy. Sterownik typu ECMS-01 przewidziany jest do współpracy z wyświetlaczem typu EWMS-01 oraz z klawiaturą typu EKMS-01 produkcji Elsta Wieliczka.