RUFUS 3G – System elektrohydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną

Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/1/*

Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/1/*/*/* dostarcza napięcie zasilania o wartości znamionowej 12 V oraz występuje w kilku odmianach różniących się wyjściowym prądem znamionowym (w zakresie od 1,2 A do 1,95 A), liczbą wpustów kablowych oraz ich rozmieszczeniem.

Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/2/*

Głównym zastosowaniem zasilacza typu EZI-01/1/* jest zasilanie urządzeń systemu sterowania elektrohydraulicznego obudowami zmechanizowanymi.

Rozdzielacz typu DPR-200/*/*

Rozdzielacz typu DPR-200/*/* jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do sterowania cewkami elektrozaworów. Rozdzielacz współpracuje z dedykowanym sterownikiem typu DPS-200/*.

Sterownik typu DPS-200/*/*/*

Sterownik typu DPS-200/*/*/* stanowi jeden z elementów systemu elektrohydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną. Pozwala na sterowanie zarówno bezpośrednio sąsiadującą sekcją obudowy, jak i sekcjami oddalonymi, w zakresie widzialności.

Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/*/*

Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/*/* znajduje zastosowanie w systemie sterowania elektrohydraulicznego obudowami zmechanizowanym w celu rozdzielenia galwanicznego obwodów zasilania.