Modułowy System Sterowania i Monitoringu MSR-1000

Separator typu SIK-02/*

Separator typu SIK-02/* przeznaczony jest do oddzielenia galwanicznego obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych. Znajduje szerokie zastosowanie w aplikacjach wymagających zasilenia urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego.

Pilot radiowy typu PR-3000/*/*

Pilot PR-3000/*/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym zastosowaniem urządzenia jest praca w układzie zdalnego sterowania kombajnem chodnikowym.

Urządzenie transmisji danych typu ONTDK-01/*

Urządzenie transmisji danych ONTDK-01/* przeznaczone jest do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Typowym miejscem montażu są maszyny górnicze lub rejony wyrobisk wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną.

Stanowisko obsługi baterii SOB-2000/*

Stanowisko obsługi baterii jest urządzeniem mikroprocesorowym, wyposażonym w osiem stanowisk do testowania i ładowania baterii typu EBIS-02 lub HBIS-2010.

Pilot radiowy PR-2000

Pilot radiowy typu PR-2000/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym zastosowaniem urządzenia jest praca w układzie zdalnego sterowania kombajnem ścianowym.

Pilot radiowy EPR-02/*

Pilot radiowy typu EPR-02/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych takich jak kombajny ścianowe, wózki spągowe itp. stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Odbiornik modułowy z magistralą CAN/RS485 RXM-01

Odbiornik przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Typowym miejscem montażu są maszyny górnicze lub rejony wyrobisk wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną.

Bateria iskrobezpieczna HBIS-2010

Bateria iskrobezpieczna typu HBIS-2010 przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektronicznych w pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa I).