Kondycjonowanie energii elektrycznej

Aktywny Filtr Wyższych Harmonicznych typu APF-100

Równoległy filtr aktywny wyższych harmonicznych typu APF-100/* jest kompaktowym urządzeniem energoelektronicznym przeznaczonym do poprawy jakości energii elektrycznej. Urządzenie zapewnia dynamiczną kompensację wyższych harmonicznych powodowanych pracą nieliniowych odbiorników w sieci niskiego napięcia.