Identyfikacja komponentów sekcji

Transponder TRID-01

Transponder typu TRID-01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem umożliwiającym identyfikację elementów maszyn górniczych, a w szczególności przeznaczony jest do identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej.

Stacja dokująca SDR-01

Stacja dokująca typu SDR-01 służy do ładowania baterii mikrokomputera TRMC-01 oraz umożliwia wymianę danych pomiędzy mikrokomputerem TRMC-01, a komputerem PC poprzez złącze komunikacyjne USB.

Mikrokomputer TRMC-01

Mikrokomputer typu TRMC-01, wraz z lancą odczytującą typu TRH-01/* stanowi układ czytnika numerów identyfikacyjnych z wykorzystaniem technologii RFID.

Lanca odczytująca TRH-01

Lanca odczytująca typu TRH-01/* służy do odczytu numerów identyfikacyjnych transponderów typu TRID-01 z wykorzystaniem technologii RFID i przeznaczona jest do współpracy z mikrokomputerem typu TRMC-01, z którego jest zasilana.