Identyfikacja i logistyka materiałowa

Smartfon NANO 55

Specjalistyczny przemysłowy smartfon charakteryzujący się wysokim stopniem ochrony obudowy IP 68 oraz odpornością na wstrząsy i upadki według MIL-STD 810 G, wyposażony w standardowe interfejsy, znajdujący zastosowanie w wielu wymagających aplikacjach.

Terminal mobilny typu ET-02/*/*

Iskrobezpieczny komputer przenośny pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft® Windows® Embedded Compact 7, wyposażony w nowoczesne interfejsy, służący do gromadzenia i przetwarzania danych szerokiej gamy aplikacji.

Ładowarka SCET-01 / Stacja dokująca SDET-01

SCET-01 służy do zasilenia wewnętrznego układu ładowania ogniwa w ET-01/* lub do zasilenia stacji dokującej SDET-01. Stacja SDET-01 umożliwia ładowanie oraz komunikację terminala ET-01/* z urządzeniami wyposażonymi w interfejs USB.

Komputer dołowy typu KOM-01/*

Komputer przystosowany do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Transponder TRID-01

Transponder typu TRID-01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem umożliwiającym identyfikację elementów maszyn górniczych, a w szczególności przeznaczony jest do identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej.

Terminal mobilny ET-01

Terminal mobilny typu ET-01 to komputer przenośny pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0, wyposażony w nowoczesne interfejsy, służący do gromadzenia i przetwarzania danych szerokiej gamy aplikacji.

Stacja dokująca SDR-02

Stacja dokująca typu SDR-02 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem służącym do ładowania ogniw w module komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01.

Moduł komunikacji bezprzewodowej MKB-01

Moduł komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01 jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń górniczych (grupa urządzeń I), w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (kategoria M1).

Lanca odczytująca TRH-02

Lanca odczytująca typu TRH-02/*/* jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń górniczych (grupa urządzeń I), w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (kategoria M1).