Aparatura elektryczna i kontrolno-pomiarowa

Układ samoczynnego załączania rezerwy typu ATS-PF/*

Przeznaczony jest do pracy w przemysłowych rozdzielniach energetycznych, gdzie może pełnić rolę układu sterowania SZR, PPZ, SPZ oraz monitorowania stanu (położenia) podstawowych łączników.

Moduł podtrzymania bateryjnego typu RPB.24-01/*

Innowacyjny układ spełniający funkcję tymczasowego źródła zasilania o napięciu znamionowym 24 V DC stosowany głównie w obwodach przełączania zasilań (SZR) niskiego napięcia oraz w przemysłowych obwodach sterowniczych.

Układ kontroli izolacji typu IMD-01/*/* oraz diodowy adapter pomiarowy typu AND-01/*

Jego zadaniem jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typuIT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu.

Koncentrator systemu pomiarowego rozdzielnic typu KSPR-01/*

koncentrator komunikacyjny systemu pomiarowego rozdzielnic, przeznaczony do współpracy z urządzeniami zabezpieczeniowymi produkcji Elsta Elektronika lub do pracy w układzie SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy).

Blokujące zabezpieczenie upływowe typu BZU-01/*/*

Jest blokującym zabezpieczeniem upływowym. Jego zadaniem jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typu IT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu.