Produkty

Układ samoczynnego załączania rezerwy typu ATS-PF/*
Przeznaczony jest do pracy w przemysłowych rozdzielniach energetycznych, gdzie może pełnić rolę układu sterowania SZR, PPZ, SPZ oraz monitorowania stanu (położenia) podstawowych łączników.
Moduł podtrzymania bateryjnego typu RPB.24-01/*
Innowacyjny układ spełniający funkcję tymczasowego źródła zasilania o napięciu znamionowym 24 V DC stosowany głównie w obwodach przełączania zasilań (SZR) niskiego napięcia oraz w przemysłowych obwodach sterowniczych.
Układ kontroli izolacji typu IMD-01/*/* oraz diodowy adapter pomiarowy typu AND-01/*
Jego zadaniem jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typuIT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu.
Koncentrator systemu pomiarowego rozdzielnic typu KSPR-01/*
koncentrator komunikacyjny systemu pomiarowego rozdzielnic, przeznaczony do współpracy z urządzeniami zabezpieczeniowymi produkcji Elsta Elektronika lub do pracy w układzie SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy).
Blokujące zabezpieczenie upływowe typu BZU-01/*/*
Jest blokującym zabezpieczeniem upływowym. Jego zadaniem jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typu IT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu.
Smartfon NANO 55
Specjalistyczny przemysłowy smartfon charakteryzujący się wysokim stopniem ochrony obudowy IP 68 oraz odpornością na wstrząsy i upadki według MIL-STD 810 G, wyposażony w standardowe interfejsy, znajdujący zastosowanie w wielu wymagających aplikacjach.
Terminal mobilny typu ET-02/*/*
Iskrobezpieczny komputer przenośny pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft® Windows® Embedded Compact 7, wyposażony w nowoczesne interfejsy, służący do gromadzenia i przetwarzania danych szerokiej gamy aplikacji.
Ładowarka SCET-01 / Stacja dokująca SDET-01
SCET-01 służy do zasilenia wewnętrznego układu ładowania ogniwa w ET-01/* lub do zasilenia stacji dokującej SDET-01. Stacja SDET-01 umożliwia ładowanie oraz komunikację terminala ET-01/* z urządzeniami wyposażonymi w interfejs USB.
Komputer dołowy typu KOM-01/*
Komputer przystosowany do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Transponder TRID-01
Transponder typu TRID-01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem umożliwiającym identyfikację elementów maszyn górniczych, a w szczególności przeznaczony jest do identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej.
Terminal mobilny ET-01
Terminal mobilny typu ET-01 to komputer przenośny pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0, wyposażony w nowoczesne interfejsy, służący do gromadzenia i przetwarzania danych szerokiej gamy aplikacji.
Stacja dokująca SDR-02
Stacja dokująca typu SDR-02 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem służącym do ładowania ogniw w module komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01.
Moduł komunikacji bezprzewodowej MKB-01
Moduł komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01 jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń górniczych (grupa urządzeń I), w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (kategoria M1).
Lanca odczytująca TRH-02
Lanca odczytująca typu TRH-02/*/* jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń górniczych (grupa urządzeń I), w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (kategoria M1).
Transponder TRID-01
Transponder typu TRID-01 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem umożliwiającym identyfikację elementów maszyn górniczych, a w szczególności przeznaczony jest do identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej.
Stacja dokująca SDR-01
Stacja dokująca typu SDR-01 służy do ładowania baterii mikrokomputera TRMC-01 oraz umożliwia wymianę danych pomiędzy mikrokomputerem TRMC-01, a komputerem PC poprzez złącze komunikacyjne USB.
Mikrokomputer TRMC-01
Mikrokomputer typu TRMC-01, wraz z lancą odczytującą typu TRH-01/* stanowi układ czytnika numerów identyfikacyjnych z wykorzystaniem technologii RFID.
Lanca odczytująca TRH-01
Lanca odczytująca typu TRH-01/* służy do odczytu numerów identyfikacyjnych transponderów typu TRID-01 z wykorzystaniem technologii RFID i przeznaczona jest do współpracy z mikrokomputerem typu TRMC-01, z którego jest zasilana.
Aktywny Filtr Wyższych Harmonicznych typu APF-100
Równoległy filtr aktywny wyższych harmonicznych typu APF-100/* jest kompaktowym urządzeniem energoelektronicznym przeznaczonym do poprawy jakości energii elektrycznej. Urządzenie zapewnia dynamiczną kompensację wyższych harmonicznych powodowanych pracą nieliniowych odbiorników w sieci niskiego napięcia.
Separator typu SIK-02/*
Separator typu SIK-02/* przeznaczony jest do oddzielenia galwanicznego obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych. Znajduje szerokie zastosowanie w aplikacjach wymagających zasilenia urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego.
Pilot radiowy typu PR-3000/*/*
Pilot PR-3000/*/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym zastosowaniem urządzenia jest praca w układzie zdalnego sterowania kombajnem chodnikowym.
Urządzenie transmisji danych typu ONTDK-01/*
Urządzenie transmisji danych ONTDK-01/* przeznaczone jest do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Typowym miejscem montażu są maszyny górnicze lub rejony wyrobisk wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną.
Stanowisko obsługi baterii SOB-2000/*
Stanowisko obsługi baterii jest urządzeniem mikroprocesorowym, wyposażonym w osiem stanowisk do testowania i ładowania baterii typu EBIS-02 lub HBIS-2010.
Pilot radiowy PR-2000
Pilot radiowy typu PR-2000/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym zastosowaniem urządzenia jest praca w układzie zdalnego sterowania kombajnem ścianowym.
Pilot radiowy EPR-02/*
Pilot radiowy typu EPR-02/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych takich jak kombajny ścianowe, wózki spągowe itp. stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Odbiornik modułowy z magistralą CAN/RS485 RXM-01
Odbiornik przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Typowym miejscem montażu są maszyny górnicze lub rejony wyrobisk wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną.
Bateria iskrobezpieczna HBIS-2010
Bateria iskrobezpieczna typu HBIS-2010 przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektronicznych w pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa I).
Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/1/*
Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/1/*/*/* dostarcza napięcie zasilania o wartości znamionowej 12 V oraz występuje w kilku odmianach różniących się wyjściowym prądem znamionowym (w zakresie od 1,2 A do 1,95 A), liczbą wpustów kablowych oraz ich rozmieszczeniem.
Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/2/*
Głównym zastosowaniem zasilacza typu EZI-01/1/* jest zasilanie urządzeń systemu sterowania elektrohydraulicznego obudowami zmechanizowanymi.
Rozdzielacz typu DPR-200/*/*
Rozdzielacz typu DPR-200/*/* jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do sterowania cewkami elektrozaworów. Rozdzielacz współpracuje z dedykowanym sterownikiem typu DPS-200/*.
Sterownik typu DPS-200/*/*/*
Sterownik typu DPS-200/*/*/* stanowi jeden z elementów systemu elektrohydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną. Pozwala na sterowanie zarówno bezpośrednio sąsiadującą sekcją obudowy, jak i sekcjami oddalonymi, w zakresie widzialności.
Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/*/*
Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/*/* znajduje zastosowanie w systemie sterowania elektrohydraulicznego obudowami zmechanizowanym w celu rozdzielenia galwanicznego obwodów zasilania.
Zasilacz typu EZMS-01
Zasilacz dostarcza pięciu napięć iskrobezpiecznych. Zawiera dodatkowe układy zabezpieczające i kontrolne. Wyposażony został również w rozbudowany system diagnostyczny. Dzięki modułowej budowie zapewnia szybkie diagnozowanie i usuwanie jakichkolwiek usterek.
Czujnik temperatury typu ERTS-1000
Czujnik temperatury typu ERTS-1000 znajduje zastosowanie do pomiaru temperatury powierzchni oraz mediów w postaci cieczy, par i gazów zarówno nie agresywnych jaki agresywnych w zakresie -40°C ÷ +150°C.
Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01
Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem należących do I grupy wybuchowości.
Klawiatura typu EKMS-01
Klawiatura przewidziana jest do współpracy z wyświetlaczem typu EWMS-01 produkcji Elsta Elektronika, ale może także współpracować z innymi urządzeniami wymagającymi ręcznego sterowania, Służy do manualnego sterowania maszynami z napędem spalinowym stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.
Wyświetlacz typu EWMS-01
Wyświetlacz typu EWMS-01 jest elementem wchodzącym w skład układu do sterowania i diagnostyki maszyn górniczych z napędem spalinowym. Wyświetlacz przewidziany jest do współpracy z klawiaturą typu EKMS-01 oraz sterownikiem typu ECMS-01 produkcji Elsta Wieliczka.
Sterownik ECMS-01
Sterownik maszyny spalinowej realizuje wszystkie funkcje sterownicze i diagnostyczne napędu oraz bieżącą kontrolę parametrów jazdy. Sterownik typu ECMS-01 przewidziany jest do współpracy z wyświetlaczem typu EWMS-01 oraz z klawiaturą typu EKMS-01 produkcji Elsta Wieliczka.
Wzmaczniacz linii typu WLJ-433-16-01
Wzmacniacz linii typu WLJ-433-16-01 stanowi element instalacji do zdalnego sterowania kombajnem ścianowym z wykorzystaniem kabla promieniującego (cieknącego kabla) i jest przeznaczony do współpracy np.: ze stacją bazową typu SBJ 433 20 01/* w wersji /A i /B.
Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-02
Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-02 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Panel przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem wykonawczym, z którym komunikuje się za pomocą magistrali szeregowej CAN, RS422 lub RS485.
Odbiornik radiowy typu EOSZ-01/*
Odbiornik radiowy typu EOSZ-01/* w przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą kombajnów typu ELECTRA LS-3300V, LS-3300/W, EL-600, SOL700, EL700, EL2000, EL3000 itp. produkowanych firmę DBT (dawniej LONG-AIRDOX LIMITED).
Odbiornik radiowy typu EODBJ/*, EODBJ/7/*
Odbiornik radiowy typu EODBJ/*, EODBJ/7/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą kombajnów ścianowych produkowanych przez firmę JOY Manufacturing Company Ltd.
Odbiornik radiowy typu EODBB/*
Odbiornik radiowy typu EODBB/* przeznaczony jest do współpracy z pilotem radiowym typu EPR-02/* przy sterowaniu różnymi maszynami górniczymi, a w szczególności kombajnami ścianowymi.
Adapter typu EADP-02/*
Przeznaczony jest do współpracy z pilotem radiowym typu EPR-02/* i umożliwia zastosowanie pilota jako lokalnego pulpitu kablowego w układach sterowania pracą kombajnów ścianowych produkowanych przez firmę JOY Manufacturing Company Ltd. oraz firmę DBT (LONG-AIRDOX LIMITED).
Urządzenie do ładowania baterii EUŁB-03
Urządzenie do ładowania baterii typu EUŁB-03 przeznaczone jest do stosowania w układach sterowania radiowego maszynami i urządzeniami górniczymi i służy do ładowania baterii typu EBIS-02.
Transmiter sterowania oddalonego kombajnu SBJ433-20-10
Stacja bazowa typu SBJ-433-20-01/* jest głównym elementem instalacji przeznaczonej do zdalnego sterowania pracą kombajnu ścianowego z wykorzystaniem kabla promieniującego (cieknącego kabla).
Pilot kablowy EPW-01/*
Pilot kablowy typu EPW-01/* przeznaczony jest do lokalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych takich jak kombajny chodnikowe, ścianowe itp. stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Odbiornik radiowy EODB-01/*
Odbiornik radiowy typu EODB-01/* przeznaczony jest do zdalnego i lokalnego sterowania pracą maszyn górniczych (kombajny ścianowe, wózki spągowe itp.) stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Bateria iskrobezpieczna EBIS-02
Bateria iskrobezpieczna EBIS-02 przeznaczona jest do zasilania przenośnych urządzeń iskrobezpiecznych o małym poborze energii. Dedykowana jest do zasilania pilotów radiowych typu EPR-02/* stosowanych do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych.
Stanowisko obsługi baterii SOB-2000/*
Stanowisko obsługi baterii jest urządzeniem mikroprocesorowym, wyposażonym w osiem stanowisk do testowania i ładowania baterii typu EBIS-02 lub HBIS-2010.
Przepust antenowy PA-2000
Przepust antenowy typu PA-2000 jest przeznaczony do wprowadzenia sygnału radiowego do wnętrza ognioszczelnej skrzyni aparaturowej.
Pilot radiowy PR-2000
Pilot radiowy typu PR-2000/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym zastosowaniem urządzenia jest praca w układzie zdalnego sterowania kombajnem ścianowym.
Pilot kablowy PW-2000
Pilot kablowy typu PW-2000/* służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Pilot przeznaczony jest do komunikacji ze sterownikiem maszyny, z którym łączy się za pomocą dwukierunkowej magistrali przewodowej, zgodnej w warstwie fizycznej ze standardem CAN FT.
Odbiornik radiowy OSZ-2000/*
Odbiornik radiowy typu OSZ-2000/C jest podstawowym elementem systemu SSRK-2000 służącego do zdalnego sterowania maszynami górniczymi. Wraz z pilotem PR-2000/* tworzy on zestaw urządzeń pozwalających na bezprzewodowe sterowanie i kontrolę maszyny.
Bateria iskrobezpieczna HBIS-2010
Bateria iskrobezpieczna typu HBIS-2010 przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektronicznych w pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa I).
System radiowego sterowania rozjazdami typu SRSR
Podstawowym zastosowaniem systemu SRSR jest sterowanie rozjazdami, umożliwiające ustawienie położenia zwrotnicy zgodnie z żądanym kierunkiem jazdy transportu. Sterowanie może odbywać się zdalnie lub lokalnie.
Skrzynka rozgałęźna typu SR-03/*/*
Skrzynka rozgałęźna typu SR-03/*/* służy do łączenia i rozgałęziania obwodów iskrobezpiecznych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I).
Moduł sprzęgający maszyny spalinowe typu MSMS-01
Moduł sprzęgający maszyny spalinowe typu MSMS-01 przeznaczony jest do łączenia elektrycznego i funkcjonalnego dwóch maszyn pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I).
Kaseta sterownicza typu KS-01/*/*
Kaseta sterownicza typu KS-01/*/* jest urządzeniem prostym przeznaczonym do pracy w obwodach iskrobezpiecznych występujących w zakładach górniczych, zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (grupa I).
Zasilacz układu sterowania i diagnostyki ZUSD-01 i ZUSD-01/U
Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01 oraz ZUSD-01/U przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.
Zasilacz układu sterowania i diagnostyki ZUSD-03/*
Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-03/* przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.
Zasilacz układu sterowania i diagnostyki ZUSD-02/*
Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-02/* przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.
Wyświetlacz LED maszynisty WLM-01
Wyświetlacz LED maszynisty typu WLM-01 służy do wyświetlania stanów pracy, alarmów, ostrzeżeń oraz parametrów takich jak prędkość, ciśnienie, obroty, temperatura itp. maszyn z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.
Pulpit sterowniczy maszynisty PSM-01/*
Pulpit sterowniczy maszynisty typu PSM-01/* służy do sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.
Monitor stanu pracy maszyny MSPM-04
Monitor typu MSPM-04 służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej podczas jej pracy oraz do wyświetlania historii zdarzeń (awarii, ostrzeżeń itp.) po wyłączeniu maszyny.
Monitor stanu pracy maszyny MSPM-01
Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-01 służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej oraz ostrzeżeń podczas jej pracy. Po wyłączeniu maszyny monitor służy do wyświetlania historii zdarzeń (awarii).
Manipulator sterowniczy MP-01 i MP-01/*
Manipulator sterowniczy typu MP-01 przeznaczony jest do zadawania prędkości napędu oraz realizacji niektórych funkcji sterowania maszyną.
Koncentrator sygnałów obiektowych KSO-03/*
Koncentratory sygnałów obiektowych typu KSO-03/* przeznaczone są do zbierania sygnałów z czujników analogowych bądź stykowych i przesyłania ich linią transmisyjną typu CAN do innych urządzeń.
Koncentrator sygnałów obiektowych KSO-01/*
Koncentratory sygnałów obiektowych typu KSO-01/* przeznaczone są do zbierania sygnałów z czujników analogowych bądź stykowych i przesyłania ich linią transmisyjną typu CAN do innych bloków.
Czujnik temperatury CZT-03
Czujnik temperatury typu CZT-03 przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.
Czujnik temperatury CZT-02
Czujnik temperatury typu CZT-02 przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.
Czujnik temperatury CZT-01 i CZT-01/*
Czujnik temperatury typu CZT-01 przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.
Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-02
Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-02 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z iskrobezpiecznym panelem sterowniczym typu IPS-01.
Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-01
Urządzenie wykonawcze sterowania typu UWS-01 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z iskrobezpiecznym panelem sterowniczym, któremu dostarcza zasilania.
Układ wykonawczy iskrobezpieczny typu UWI-01
Moduł UWI-01 jest urządzeniem wykonawczym realizującym funkcje wyjść stykowych dla nadrzędnej jednostki sterującej i może być stosowany w obwodach sterowania urządzeń oraz maszyn górniczych.
Karta sterowania zaworem proporcjonalnym typu KSZP-01
Karta przeznaczona jest do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami proporcjonalnymi, jedno lub dwu-cewkowymi, stosowanymi w obwodach sterowania urządzeń.
Iskrobezpieczny sterownik komunikacyjno – pomiarowy typu ISKP-01
Przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami iskrobezpiecznymi i może być stosowany w obwodach sterowania urządzeń i maszyn górniczych.
Zabezpieczenie silników ECM-03
Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe silników ECM-03 służy do ochrony silników urządzeń elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć.
Zabezpieczenie silników ECM-02
Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe silników typu ECM-02 służy do ochrony silników urządzeń elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć.
Iskrobezpieczny panel sterowniczy IPS-03/FT
Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-03/FT służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Panel przeznaczony jest do komunikacji ze sterownikiem maszyny, z którym komunikuje się za pomocą magistrali CAN FT.
Iskrobezpieczny panel sterowniczy IPS-01
Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-01 służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi. Panel przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem wykonawczym sterowania typu UWS-01.