Seminarium „Wirtualne Elektrownie i Spółdzielnie Energetyczne w Polsce” – 29 września 2016

Dnia 29 września 2016 roku w Warszawie, odbyło się specjalistyczne seminarium organizowane przez firmę CBE Polska: „Wirtualne Elektrownie i Spółdzielnie Energetyczne w Polsce”. Wydarzenie powstało przy współpracy z firmami: ABB – Partnerem Generalnym, ENEA Trading i KIC Innoenergy – Partnerami Strategicznymi, oraz: PSI Polska i WAGO ELWAG, którzy prezentowali się jako Eksperci Technologiczni i Wystawcy.

Głównym celem wydarzenia było zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny i OZE, w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji nowych inwestycji w energetyce rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z niedawnym wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu tzw. Rynku Mocy.

Poseł Ireneusz Zyska,Seminarium 29_09_2016 Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, w trakcie seminarium wspominał o kontynuowaniu prac na rzecz rozwoju przemysłu energetycznego w kraju – zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak również rozwoju branży OZE jako pełnoprawnego uczestnika mixu energetycznego. Bardzo ważną częścią seminarium był również panel dyskusyjny, w którym goście i eksperci dyskutowali na temat korzyści i wyzwań dla polskiego rynku energii w związku z wprowadzeniem nowych form przedsiębiorczości energetycznej.

Prezentację wygłosił między innymi Pan Grzegorz Kucia, Manager Produktu ELSTA ElektronikaSeminarium 29_09_2016_a Sp. z o.o. Przybliżył znaczenie projektu ProInterface przy którym partnerem strategicznym EE jest KIC InnoEnergy. Projekt zakłada stworzenie systemu który działałby na styku energetyki rozproszonej, odnawialnych źródeł energii a sieci elektroenergetycznej, umożliwiając redukcje strat energii w procesie jej dystrybucji, a także poprawiając jakość energii elektrycznej która jest dostarczana do odbiorcy końcowego.