Automatyka i zabezpieczenia do sieci NN

Zapewnienie ciągłości zasilania i bezpieczeństwa pracy to priorytety, którymi kieruje się Elsta Elektronika przy konstruowaniu swoich systemów. Dostarczamy rozwiązania mające zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach i obszarach: w kopalniach, stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, elektrowniach, zakładach przetwórczych i produkcyjnych itp. Współczesne instalacje zasilające w obiektach przemysłowych np. rozdzielnice elektryczne, systemy potrzeb własnych itp. wymagają stosowania szybkich i niezawodnych układów zabezpieczeń oraz automatyki. Coraz bardziej istotne są także elementy opomiarowania, „inteligencji rozproszonej” oraz kompensacji niekorzystnych zjawisk (JEE – jakość energii elektrycznej). Nasze rozwiązania opracowane dla sieci prądu zmiennego  (np. w układzie IT) jak i dla sieci prądu stałego (DC) odpowiadają na to zapotrzebowanie.

Oferowane rozwiązania:

20140113_1415-OK  Zdalny odczyt rezystancji izolacji  z blokujących zabezpieczeń upływowych

fot. Marcin Urban  Sterowanie przełączaniem zasilań w sieci niskiego napięcia za pomocą automatu ATS-PF/*