Logistyka materiałowa

logistyka_lead

Zakład górniczy stanowi wysoce zautomatyzowany system składający się z kompleksu maszyn, zasobów ludzkich oraz ogromnej wiedzy związanej z eksploatacją górotworu. Rosnąca konkurencja na globalnym rynku surowców energetycznych wymusza działania w zakresie optymalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększania wiedzy na temat własnego wyposażenia, co z kolei powoduje konieczność wprowadzania na obszarze zakładu górniczego najnowocześniejszych technologii usprawniających tę pracę. Jednym z obszarów, które wymagają narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie eksploatacją, serwisem i zarządzaniem środkami trwałymi jest ogólnopojęta logistyka materiałowa.

Oferowane rozwiązania:

thumb_rfid4 Uniwersalny system logistyki materiałowej w zakładach górniczych

thumb_rfid2 Nowoczesny system identyfikacji elementów maszyn górniczych RFID