Logistyka materiałowa

Współczesne rozwiązania i konkurencja w obszarze logistyki wymagają sięgania po nowe, bardziej niezawodne technologie. Tradycyjne metody znakowania ele­mentów maszyn nie spełniają podstawowych wymagań, takich jak: odporność na warunki środowiskowe, wygodny i pewny sposób przechowywania da­nych, możliwość zautomatyzowania procesu identyfikacji i tym samym ograniczenie błędu ludzkiego. Dzisiaj kluczem do rozwiązania wielu problemów logistycznych jest technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification). Jest ona z powodzeniem stosowana na całym świecie i sprawdziła się w ogromnej liczbie przedsięwzięć umożliwiając bezprzewodowy, zdalny odczyt danych zawartych w układzie elektronicznym.

Rozwiązania ELSTA ELEKTRONIKA pozwalają na trwałą, elektroniczną ewidencję umożliwiającą sprawne zarządzanie środkami trwałymi zakładu, poprzez oznakowanie poszczególnych elementów, a następnie rejestrację przebiegu ich pracy. Nasze kompleksowe rozwiązania oparte o najnowocześniejszą technologię RFID, pozwalają na zwiększenie wiedzy na temat własnego wyposażenia, a co za tym idzie optymalizację jego wykorzystania. Przystępna elektroniczna architektura baz danych przyczynia się do łatwego zarządzania posiadanymi zasobami, poprzez optymalizację kosztów, wynikającą m.in. z przejrzystej rotacji środków trwałych względem bieżących potrzeb eksploatacyjnych, a także wymaganych okresowych napraw i przeglądów. System w istotny sposób zwiększa wiedzę kadry zarządzającej o wyposażeniu będącym w fazie eksploatacji, jak i w obszarach magazynowych.

W naszej ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania programowane i sprzętowe w zakresie:

zarządzaniem środkami trwałymi z wykorzystaniem technologii RFID,
ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

W skład tej grupy wchodzą następujące produkty: