Zarząd

Marcin Szczurkowski

Prezes Zarządu

Wojciech Gruszecki

Wiceprezes Zarządu

Jacek Stankiewicz

Prokurent